☆Shavn


aka : εR_Vιρεπ, μκ☆Shανn, μκ☆Κiνξπ, ☆Kiνξπ☆, Σ◇ Kiνεπ, ◇Κiνεπ, »Kiνεπ«, ★Kiνεπ☆, κ¢ Kiνεπ, Milκγ <3, κ¢ Milκγ<3, Kiνicious, ◆Kiνεπ◆, κ¢ Shιεld, κ¢ Hαmmεπ, Vrγ Kiνεπ, κ¢ Shανη,
N/A*: Time not in the top 1000 of the region
Course Mii Time # #(Cont)Report
Competition 1 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 2 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 3 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 4 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 5 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 6 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 7 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 8 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 9 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 10 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 11 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 12 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 13 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 14 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 15 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 16 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 17 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 18 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 19 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 20 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 21 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 22 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 23 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 24 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 25 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 26 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 27 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 28 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 29 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 30 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 31 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 32 ☆Shavn 2:27:358 77 27
Competition 33 εR_Vιρεπ 0:42:397 232 94
Competition 34 μκ☆Shανn 0:42:315 274 66
Competition 35 μκ☆Κiνξπ 1:38:421 98 36
Competition 36 ☆Kiνξπ☆ 0:39:517 239 89
Competition 37 ☆Kiνξπ☆ 2:01:333 34 13
Competition 38 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 39 ☆Kiνξπ☆ 0:25:344 103 39
Competition 40 ☆Kiνξπ☆ 2:21:595 108 48
Competition 41 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 42 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 43 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 44 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 45 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 46 Σ◇ Kiνεπ 0:18:176 88 28
Competition 47 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 48 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 49 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 50 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 51 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 52 ◇Κiνεπ 2:47:137 215 82
Competition 53 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 54 »Kiνεπ« 0:45:928 142 47
Competition 55 »Kiνεπ« 2:12:284 59 21
Competition 56 »Kiνεπ« 0:53:330 37 16
Competition 57 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 58 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 59 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 60 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 61 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 62 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 63 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 64 ★Kiνεπ☆ 0:39:558 69 23
Competition 65 ★Kiνεπ☆ 1:54:169 49 18
Competition 66 ★Kiνεπ☆ 1:02:370 330 89
Competition 67 ★Kiνεπ☆ 0:56:255 109 33
Competition 68 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 69 ★Kiνεπ☆ 0:48:360 24 9
Competition 70 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 71 κ¢ Kiνεπ 0:47:742 34 11
Competition 72 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 73 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 74 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 75 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 76 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 77 κ¢ Kiνεπ 2:23:391 34 9
Competition 78 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 79 κ¢ Kiνεπ 0:38:773 54 21
Competition 80 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 81 κ¢ Kiνεπ 0:59:047 73 27
Competition 82 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 83 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 84 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 85 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 86 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 87 κ¢ Kiνεπ 1:55:402 167 59
Competition 88 Milκγ <3 0:34:618 91 29
Competition 89 κ¢ Milκγ<3 2:11:573 26 11
Competition 90 κ¢ Kiνεπ 0:52:981 10 5
Competition 91 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 92 Kiνicious 0:26:734 186 62
Competition 93 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 94 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 95 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 96 κ¢ Kiνεπ 1:53:505 8 5
Competition 97 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 98 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 99 ◆Kiνεπ◆ 0:51:999 50 19
Competition 100 ◆Kiνεπ◆ 0:48:119 6 1
Competition 101 ◆Kiνεπ◆ 0:48:255 52 23
Competition 102 ◆Kiνεπ◆ 2:02:813 70 28
Competition 103 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 104 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 105 ◆Kiνεπ◆ 0:39:562 184 48
Competition 106 κ¢ Kiνεπ 2:23:251 24 4
Competition 107 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 108 κ¢ Shιεld 0:38:760 38 11
Competition 109 ◆Kiνεπ◆ 2:40:669 102 43
Competition 110 κ¢ Hαmmεπ 0:56:959 34 13
Competition 111 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 112 κ¢ Kiνεπ 0:52:460 264 88
Competition 113 ◆Kiνεπ◆ 1:46:914 147 43
Competition 114 ◆Kiνεπ◆ 1:45:360 19 7
Competition 115 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 116 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 117 Vrγ Kiνεπ 0:34:203 70 31
Competition 118 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 119 κ¢ Shανη 0:52:807 9 5
Competition 120 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 121 ◆Kiνεπ◆ 0:26:705 139 53
Competition 122 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 123 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 124 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 125 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 126 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 127 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 128 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 129 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 130 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 131 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 132 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 133 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 134 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 135 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 136 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 137 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 138 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 139 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 140 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 141 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 142 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 143 N/A N/A* N/A* N/A*
Competition 144 N/A N/A* N/A* N/A*
Totals N/A N/A N/A N/A N/A
free counters